Dank zij de gegevens in het oude archief van het St. Nicolaas Gasthuis is dus vastgesteld kunnen worden, dat het landgoed, hetwelk in 1397 als liggende te Sche- veningen aangeduid werd en waarvan de erfpachter „des burchgraven huyer alsoe tregister van hem hout”, gelden zou, gelijk te stellen is aan het Zorgvliet van Jacob Cats, vooropgesteld dat de geschiedenis uit de jaren vóór 1464 aanvaard wordt overeenkomstig de door mij ontwikkelde voorstelling. In zooverre houdt deze uit komst een teleurstelling in als dit landgoed nog vrij ver van de door mij voor mogelijk gehouden zuidgrens van de „terra de Sceueninghe" verwijderd ligt. Er zou van de plaatsaanduiding Scheveningen meer kracht uitgaan, indien zij bijv, gegolden had voor land, dat zich dichter bij of tot aan de middelwateringen van het Noordveen uitstrekte. Maar het blijft toch opmerkenswaardig, dat in 1397 het bewuste landgoed officieel heette te liggen niet benoorden Den Haag, noch halfweg Den Haag en Scheveningen, maar kort en bondig „tscheueninghe”. EN HET BUITENGOED ZORGVLIET 79

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 91