EN HET BUITENGOED ZORGVLIET 83 de jaren Op de wooninge mr. Cornells van doende xxviii st. nu (blanco) op Blafferd o.a. van Delfland, 16381642. Collectie Van Vredenburch, no. 150, f. 28. van Adriaen Aemen Groen in de plaets van Alphen tsiaers verschynnende Lamberti een rente 87 tot 91 incl. Vermoedelijk zijn zij alle nog geschied door Gerrit Jansz. Blafferd o.a. van Delfland, 1599(1601). Collectie Van Vredenburch, A.R.A. no. 135, f. 264 v. Mr. Cornells van Alphen in de plaetse van Gerrit Jansz. op Montforts wooninghe by noorden Haghe, by de halue galge, ver schynnende Lamberti van xxviii sc. N.B. Onder dezen post staan betalingen over de iaren 1599, 1600 en 1601. Er is een gaping tusschen de jaren 1591 en 1599. De overgang van de renteplichtigheid van Gerrit Jansz. op Cornells van Alphen schijnt derhalve tusschen die jaren gesteld te mogen worden, wat overeen zou komen met het bestaan hebben van een kavelcedulle van anno 1595 (zie tekst). Blafferd o.a. van Delfland, 16191637. Collectie van Vredenburch, no. 144, f. 29v. Opte wooninghe van mr. Cornelis van Alphen seecker landt in Escamp xxviii st. N.B. Geen betalingen ingeschreven. De verkoop aan Adriaan Amen (Groen) had plaats in 1617, maar de overdracht geschiedde eerst op 27/8/1619. Blafferd van Den Haag en Eikenduinen, 1600—(1605). Collectie Van Vredenburch, A.R.A. no. 129, f. 14. D’erffgen. van Jan Diercxz. alias den Rycken boer up Montfoort woonende, na Gerrit Jansz. woonende by noorden den Haghe by de halüe galghe, nü mr. Cornelis van Alphen, als bruyckers by (lees: van) zeeker landt in Escamp gemeen leggende met de voorn, erffgen. verschynnende Lamberti tsrs de somme van xxviii sc. N.B. Onder dezen post staan betalingen genoteerd over 1600 tot 1605 incl. Blafferd o.a. van Delfland, 1606—(1612). Collectie Van Vredenburch. A.R.A. no. 137, f. 424v. Cornelis van Alphen op Montforts wooninge tsrs verscynnende Lamberti xxviii st. N.B. Onder dezen post staan betalingen genoteerd over de jaren 1606 en 1607.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 95