i J I OVER DES BURGGRAVEN HUUR ENZ. 84 Behalve de bronnen in het archief van het Geestelijk Kantoor, welke gedeeltelijk in de collectie van Van Vredenburch berusten, doen ook nog stukken in Delflands Archief een Van Alphen ken nen als bezitter van het landgoed in kwestie. In het verbaal van de inspectie over de schutpalen van de graaflijkheidswildernis anno 1609 bijv. (Arch. Delfland, inv. no. 1962/2) staat vermeld, dat paal no. 130 op zekeren afstand recht tegenover de sloot tusschen het land van Willem Centen en Alphens land stond; dat was toen de vierde paal west van het wagenslag naar Scheveningen. Deze op gave bevestigt derhalve de onmiddellijke nabuurschap van het voormalige eigendom van Cornelis Jansz. van Montfoort met dat van Willem Dirksz., wiens onmiddellijke nazaat immers Willem Centen was. N.B. De wed. en de kinderen van Adriaan Amen Groen hadden de woning reeds in 1631 aan E. van den Brouck verkocht. Geen betalingen ingeschreven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 96