OVER DES BURGGRAVEN HUUR ENZ. 86 ten bate van mr. Cornells van Alphen, advokaat (Transp. Den Haag, inv. no. 396, f. 172, 2/9/1578, klapperno. 459). Hij komt voor als belender in het Bezuidenhout (Haaqambacht) (Transp. Wassenaar, inv. no. A XV 2, f. 33v, 12/9/1580). Hij koopt land aan de noordzij van het Bosch (Transp. Den Haag, inv. no. 397, f. 9, 28/12/1580, klapperno. 593). Hij komt voor als belender in het Bezuidenhout (Transp. Den Haag, inv. no. 399, f. 396v, 18/5/1591, klapperno. 144). Hij is advokaat van den Hove van Holland en draagt voor zich zelf land bij het Bezuidenhout over, dat reeds op 13/4/1594 ver kocht was aan leden van de familie Hanneman (Transp. Den Haag, inv. no. 408, f. 43, klapperno. 15, 14/2/1600). Hij komt voor als belender in het Bezuidenhout (Collectie Van Vredenburch, A.R.A. no. 129, f. 1, a° 16001605).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 98