VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 85 gebouwtje, dat met het dubbele huis van Leonard Sluyter samen een drieledig bouwwerk lijkt te vormen, het dwars daaropstaande pand, dat iets naar achteren en rechts daarvan ligt, en tenslotte een stuk, waarvan het punt dak nog net even boven dit laatste pand uitsteekt. Hij is, althans in hoofdzaak, in 1549 door Floris Gerritsz., Hoefsmid, voor eigen rekening gebouwd en na zijn dood door de Grafelijkheid overgenomen. Zuidwaarts van het dwarsliggend stuk van den Stal vindt men een verder naar binnen liggend gebouw. Het is het huis van Jan Guldemondt, Spoormaker van den Prins. We zagen, dat hij een huis vol kinderen en knechts, benevens een dienstmaagd heeft, wat hem in 1610 zijn woning heeft doen vergrooten. Langs den zwaren muur, die zijn grond van dien van Leonard Sluyter scheidt, loopt zijn erf nog een stuk naar het Zuiden door. De Diefsteen, de Haagsche gevangenis, die op het leege terrein naast den Stal heeft gelegen, bestaat niet meer. Hij is drie jaar geleden door de Magistraat ver kocht aan Jan Pietersz. van Ree. Van Ree heeft hem afgebroken en de afbraak verkocht. Het is nu bouw terrein. Wie dit koopt zal tegelijkertijd een consent van 1601 van de Rekenkamer verwerven; dit houdt de ver gunning in, om verder naar het Buitenhof uit te bouwen, dan de Diefsteen gelegen heeft, en dit boven den vuil nisput van den Stal, die daarvóór in den grond lag, te doen; het consent is verleend aan de Magistraat, lang vóór ze tot den verkoop besloten had. Vermoedelijk nu met het doel, om goed te doen uitschijnen, tot waar zich de nieuwbouw uitstrekken mag, is om het ledige erf een duidelijk afscheidingshek gezet. Sinds jaar en dag heeft naast den Diefsteen Pieter Gillisz., Schrijnwerker en Controleur van den Hove, ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 100