ting, echter, treffen wij op hun kaart niet aan. Het huis, dat in de zestiende eeuw „het Wapen van Nassau” ge- heeten heeft, heet nu „het Wapen van Oranje”. Sinds 1611 is het in het bezit van Eduard Fouler. Onder diens voorganger, Arend van Woestinckhoven, is het jaren lang herberg geweest, wat verwonderlijk is, daar anders de Prins in zijn naaste omgeving geen herbergen duldt. Misschien een traditie, waaraan hij niet wilde raken. Wat Fouler omhanden heeft, deelen de stukken niet mee. Voordeelig heeft hij niet geboerd, want in 1623 wordt zijn huis aangeslagen en wegens schulden ver kocht. De kern ervan dateert al van meer dan een eeuw geleden. Het is in 1504 als een nietig huisje door Wil lem Jansz., bode, gezet. Een achtererf heeft het niet: het lijkt op het oog in den tuin van Riccen te staan. Van oudsher forscher en belangrijker is het buurhuis met zijn geweldige erf. Het is een uitgebreid complex. In den loop der jaren wordt het door aan- en bijbouw met daaropvolgende splitsing tot twee en zelfs tot drie huizen omgevormd. Best mogelijk, zelfs niet onwaar schijnlijk, dat ook thans het meest naar het Noorden gelegen deel, dat een achterplaatsje en daarachter een tuintje heeft dit tuintje stoot tegen dat van de Kigge- laers aan aan derden verhuurd is. Het geheele com plex bestaat ten eerste uit de twee panden, die het ach terplaatsje achter zich hebben, en vervolgens uit het zoo veel donkerder geteekende complex, dat ten Zuiden daar van ligt. Oorspronkelijk behoorde ook het langere, bleek- geteekende, pand, dat zich nog weer verder naar 't Zuiden uitstrekt, erbij, maar dit is nu de Stal van de Edellieden van den Prins. Ja, nog zuidelijker reikte het erf. Het ging tot aan den hoek, dien wij weinig verder binnenwaarts zien inspringen. Huizen stonden hier toen nog niet. Heel het achterliggende terrein tot aan de rechte VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 89 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 104