I 91 VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 stituut als Secretaris van de Staten van Holland. Dou blet is in 1611 gestorven en nu woont er dan Jacob Hailing, die met zijn dochter Maria getrouwd is. Dou blet was, behalve Substituut-Secretaris van de Staten van Holland, ook Secretaris van de Hoofdingelanden van Delfland geweest. In deze functie heeft zijn schoon zoon Hailing hem opgevolgd. Ik merkte ’t al op, het meer in de lengte getrokken pand, dat volgt op het donker geteekende complex, is de Stal van de Edellieden van Prins Maurits. Die stal heeft vroeger tot het woningcomplex van Doublet be hoord, maar deze heeft hem, in elk geval vóór 1601, aan Prins Maurits overgedragen. Ook het dubbele, hiernavolgende pand is op grond gebouwd, die vroeger nu vijftien jaar geleden nog tot het bezit van Doublet heeft behoord. Hier woont Jacob van Buren, metselaar (d.i. aannemer van metsel werken). Samen met Cornells Bos, timmerman, heeft hij in 1601 het perceel gekocht, maar Bos wordt in de stukken niet meer genoemd. Ongetwijfeld is hij de ont werper van onze kaart. Misschien stamt het teekenfoutje. dat hij juist aan den achterkant van zijn vroegere erf heeft begaan, wel hieruit, dat hij op dit punt teveel op zijn geheugen is afgegaan. Aan het eind van den zak bevindt zich de Con- ciergerie van den Hofbrand, die onder de leiding staat van den Brandmeester Jan van Flory. Vergis niet! De Brandmeester zorgt niet voor het blusschen, maar voor het aanstoken van brand. Hij zorgt voor de aan wezigheid van turf ten behoeve van de officieele in stanties en van de beambten, die daar recht op hebben, alsmede voor een behoorlijke verdeeling daarvan. Met andere woorden, hij is Directeur-Generaal van de Brand- stofvoorziening van 't Hof! Het noordelijke stuk van het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 106