HET BUITENHOF 98 erf van aan 27 1622. Susanna, weduwe van Jan Borremans, heeft last van ’t water van den Vijver, dat Prins Maurits sinds eenigen tijd op en erf, |„vuile 1) Wellicht het huisje, tot het zetten waarvan de cipier van de Voorpoort Willem Adriaansz., in 1600 consent heeft gekregen, De Rentmeester Generaal adviseerde op 11 Aug. 1600, den cipier te vergunnen, „de verzochte plaatse te mogen tzynen costen betimmeren welverstaende, dat hij zal gehouden wesen te blyven zeven voeten van den vyver beneeden ehde onder die traliën vande Riddercamer boven”. (383). 2) Die deur zal toegang gegeven hebben tot het erf vóór het huisje (zie open plek op den plattegrond) en dit erf weer tot het huisje zelf. Ze bestond nog in 1906 (Calkoen, de Gevangenpoort, in Jrb. 1906, 37. Ook Calkoen kent de bestemming van het kwartier- huisje niet. In 1772 was het „doodenhokje”). O.-muur van volge consent van van het kwartierhuisje, mogen gebruiken zijn huis blind laten maken, 1J/1 steen dik den O.-muur van de <Voorpoort. De deur, toegang gevende tot het kwartierhuisje, zal op zijn kosten worden verplaatst naar de binnenzijde (zuidelijken boog) van de Voorpoort. (Nog thans vindt men daar een dichtgemetselde deuropening) 2). Ook het kwartierhuisje zelf, dat niet gebruikt wordt, heeft hij in huur gevraagd; een beslissing hierop staat niet aangegeven (166, 122 v°; mn, rk en advRG 206). zijde zoozeer vervallen, dat hij dreigt in te vallen. Hij krijgt nu, 29 Juni 1611, consent, hem te vernieuwen en hem zoover naar achteren te verplaatsen als de bedstede diep is. Ook mag hij langs het dak, aan de Z.-zijde,een borstwering maken van 4 voet hoog, zonder nochtans het dak te verhoogen. De huisjes zijn ten behoeve van het uitzicht, zoowel uit het .Stadhouderlijke Kwartier als uit de Gevangenpoort, aan een bepaalde hoogte gebonden (164, 135; mn, rk en advRG 201). 1616. Jan Borremans is gestorven en op 29 December 1616 krijgt zijn weduwe Susanna voor haar kinderen Pieter, Jan, Abraham, Jacob, Isaak, Catharina en Maria consent, dat zij ook na haar eigen dood in het huisje mogen 'blijven wonen (165, 217 v°; mn, rk en advRG 203). 23 1621. Kort [vóór 9 Jan. 1621 heeft Philips Michielsz. (Soetens), zijdekramer, van de Vries gekocht een stuk van zijn huis dat hij nu verbouwen wil. N. daarvan bevindt zich een hoek”, toegang gevend tot het „kwartierhuisje”, dat tegen den de Voorpoort is aangebouwd.1) Soetens zal, inge- 21 Jan., dien hoek, benevens 2 voet van het en den N.-muur en vast verheeld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 113