HET BUITENHOF 102 24 en 25 1641. Wij zagen, dat van het bezit van Corn. Pietersz. de Vries (23 t/m 26) nr. 23 aan Soetens en nr. 26 aan Ravens werd verkocht. Bleef ,dus over 24/25. Begin 1641 hebben nu Sander Willemsz. en Heyndrick van Spaewen het daar gebouwde huis van de erfgenamen van de Vries gekocht. Op 28 Maart 1641 krijgen zij consent, ihet af te breken en er twee nieuwe huizen voor in de plaats te stellen, die aan den vijverkant even ver zullen mogen reiken als de huysinge van Laurens Ravens (nr. 26) (170, 13 v°; mn, rk en advRG 214). ld. Op 5 Sept. 1641 is het ééne huis blijkbaar nog in handen van Sander Willemsz., het andere echter in die van Laurens Raven. Hun wordt toegestaan, onder de straat ieder een kelder- ken te maken, zooals ook nr. 26 dit heeft (170, 44; mn, rk en advRG 214).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 117