HET BUITENHOF 108 hieronder) dit sinds ca. 1580, naar aangenomen moet worden, al was van Jan Willemsz. Comans en diens opvolger Hendrik Aartsz. Doedijns. (170, 66 v°; mn 215). Om der wille van de statigheid wordt het terrein vergroot en zal het kapitale gebouw aan den Oost-, maar vooral aan den Zuidkant ten koste van den openbaren weg een eindweegs naar voren springen. Aan den Oostkant is dit nog te merken (zie den plattegrond). De opvolger van Allert van Ravesteyn, de Smid en Slotenmaker van den Hove Allert Jacobsz. van Spijck, die een oomzegger van hem is, heeft de smidse verplaatst naar de O.-zijde van de Hoogstraat (KI. 10, 784). Zijn benoeming dateert van 17 Jan. 1641 (218, acte van 20 Maart 1649, rk dat tot die acte geleid heeft, en bijlage daarvan).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 123