VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 113 1623. Op 17 Februari 1623 is Mars op zijn voornemen, er na zijn dood zijn schoondochter en haar tante te laten wonen, klaar blijkelijk teruggekomen. Hij is nu oud en zijn collega Valkenier is niet meer Pieter, maar Jan Verbrugge, die ook al een man van middelbaren leeftijd is. Met dezen sluit hij voor notaris Joachim Coop van Groen een contract af, waarbij hij hem al zijn rechten op het huis, zooals ook zijn vader en broeder die hebben bezeten, cedeert. De acte wordt goedgekeurd zoowel door Prins Maurits als door de Rekenkamer (166, 260 v°)’. 1643. Jan Verbrugge is gestorven en op 9 Maart 1643 ver leent Frederik Hendrik de bewoningsrechten van het huis aan diens zoon Willem Verbrugge, thans Valkenier (170, 177).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 128