HET BUITENHOF 148 Aaltje 208). 3 1626. Hanneman hoort hiervan en vraagt nu van zijn kant, 5000.in rekening te mogen brengen. Op 16 Dec. 1626 wordt het hem toegestaan (167,88). van 16 April 48/50 1643. Ook Elisabeth van Surendael, weduwe van Rijsbergen, is nu gestorven en het huis op den hoek van de Halsteeg door haar erfgenamen verkocht. Verkrijger is Jan Cambier, zijdekramer (net als Pieter Balde op den anderen hoek). Onder Jan Cambier gaat de ontwikkeling in de Halsteeg voort. Carel le Pipere heeft al in 1637 (zie hiervoren onder 1625) een perceel in die steeg verkocht, dat westelijk aan „het Vosken" grenst en oostelijk aan veel asch en vuiligheid geworpen wordt. (Waar is het pannendak, dat in 1600 gelegd zou zijn?) Dus wil ze het herstellen en vertim meren en er een luifeitje voor maken met stoep en glinting naar den eisch. Alles voor 4000 car. gld. Het wordt prachtig! Ze wil het dan ook meteen in de rooilijn zetten van het huis van Joffr. van Rijsbergen. Zij of liever Pieter Balde, haar man, krijgt eenzelfde vergunning als Hanneman: rooilijn van Hannemans bot- telrie, glinting op de rooilijn van wijlen Rijsbergens voorgevel, verbreeding van de geplaveide strook. Er komt nog bij, dat het huis aan den kant van de Halsteeg iets moet worden versmald. Inderdaad blijkt uit de kaart van Bos en van Harn, dat het in 1616 in de Halsteeg iets buiten de rooilijn viel. Acte 1626 (167, 53 v°; mn, rk en div. bijlagen 208). ld. Op 16 Mei d.a.v. krijgt Pieter Balde nog vergunning, de onkosten, maar tot geen hooger bedrag dan 3400 pd, na expiratie van de gift te verhalen op diegenen, die na Aaltje en hem recht op het huis zullen verkrijgen (167, 57 v°; mn 1 en 2 1627. Bij apostille van 18 Dec. 1627 op een rekest aan den Prins wordt Pieter Balde toegestaan, het huis ook na den dood van Aaltje Pieters te blijven bewonen (210, bijlage bij acte 19 Aug. 1630. De vernieuwing van het huis heeft meer gekost dan voor zien en het in rekening te brengen bedrag wordt van 3400 tot 4500 pd. verhoogd. Acte van 19 Aug. 1630 (167, 291 v°; mn, rk en div. bijlagen 210).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 163