T 158 HET BUITENHOF nog bij. 160, M i de boven aangegeven gebeurtenis van zijn huis aan den Prins, hebben (19 M)”. Blijkens deze maat behoort perc. L er 208 v°, vD 69). L Eind 16de eeuw. Niet lang na sen moet Tromper een bijgebouw („kamer”) Jhr. Idsert van Starkenburg, stalmeester van verhuurd (vD 82; zie hieronder sub 1608). 1593. Twee dagen later, op 8 Sept. 1593, retrocedeert Mr. Maerten voor 400 pd. een stuk van het gekochte erf aan de Gra felijkheid. Het is 100 voet (ca. 36 M.) lang en 36 voet (ca 12 M.) breed. Prins Maurits, paardenliefhebber bij uitnemendheid, wil er een manége (pikeurschuur) inrichten. Maar Tromper stelt de con ditie, „dat inde schuiere, die opt voorsz. erff getimmert wert, gheene lichten int Oosten tot preiuditie ofte nadeel vanden voorn. Mr. Maerten gemaackt” zullen worden (160, 209 v°). ld. Op 10 Dec. d.a.y. staat Tromper voor 50 pd. nog een verder stuk terrein af, dat het erf van de Pikeurschuur tot aan de Beek doet reiken. Thans conditionneert hij, dat achter 't Pikeurhuis zal gelaten worden een gang, breed 4 of 3J-£ voet, „omme byden voorn. Mr. Maerten mede gebruyckt te mogen werden tot een uuytganck inden ganck responderende int Achterom” (160, 245 v°; zie ook Ising a.b„ 299/300, waar de zaak echter ietwat verward is weergegeven, en in navolging vD 85/86). woongelegenheid noodig. De oude Joost krijgt dus permissie!, achter zijn huis, ten dienste van het gezin van zijn zoon, een klein vertrekkamertje te doen maken (161, 352 v°). J, achter 1600. Het huis van Trompert vormt nu een eilandje temidden van het paardengeheel. Rechts heeft hij den stalmeester en verder op het Pikeurhuis, links den door Floris Gerritsz. gebouwden stal, die nu dient voor de koetspaarden van Prins Maurits. Daar achter woont Joost Guldemondt, spoormaker van Zijn Ex*. Hij slecht van gezicht. Hij kan den dienst vervult hem nu samen met zijn zoon, Hans Guldemondt (later noemt deze zich Jan of Johan). Hans woont dus bij hem in. Maar, gehuwd, heeft hij afzonderlijke is al oud, krukkend en alleen niet meer aan en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 174