AAN DEN LANGE VIJVERBERG 9 i) Das Schuylenburch’sche Haus im Haag. In den nacht echter, terwijl de bewoners reeds ter ruste waren gegaan, reed langs hun huizen een koets voorbij, waarin een man in eenvoudige kleeding gezeten was, op weg naar het Logement ,,De Oude Doelen”. Het was Peter de Groote, die de reis als secretaris met zijn eigen gezantschap meemaakte. Daar hij in een der laatste koetsen zat, was hij in Amsterdam, waar hij een studie maakte van bruggen en molens, van de anderen afgeraakt en vervolgde hij zijn reis alleen. 1 Verder wordt vermeld: „Den volgenden morgen liet hij zich naar een kamer naast de Trèves-zaal brengen, om van daar uit de prachtige optocht te zien. Hij droeg een eenvoudige blauwe jas, met goud versierd, een groote blonde pruik en een hoed met witte veeren. Maar zoo gauw had het gerucht zich verspreid, dat hij de Keizer zelf was, die zich daar bevond of aller blikken werden op hem gevestigd. Hij wilde zich onbekend verwijderen en verzocht de Heeren, die zich in de zaal daarnevens bevonden, zich bij de terugtocht van hem af te wenden. Dit veroorzaakte eenige moeilijkheid, want het was on mogelijk dien hoogen gast den rug toe te keeren. Daarop trok de Tzar zijn pruik over het gezicht en baande zich een weg door de menigte. In April 1748, bij de Doopplechtigheid van Willem IV, reed de Prins gedost in een licht hemelsblauw gebloemd fluweelen kleed, waarvan de naden rijk bezet waren met geborduurde gouden point d'Espagne en gezeten in een prachtige koets, bespannen met 8 moorkoppen-hengsten van het Stadhoudershof langs den Vijverberg naar de Groote Kerk. Op 14 October 1790 konden de bewoners op den huwelijksdag van Prinses Louise, dochter van Willem V,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 17