IF VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 183 1639. Op 16 Mei 1639 verkoopt Schrasser het weer aan Burge meesters van Leiden (a. b.). H 1641. Bij de oostelijke belending wordt dan niet meer Gillis Pie- tersz., maar Johan Pietersz. Kiggelaer, Controleur van den Hove, genoemd. I 164,1. Op 28 Sept. 1941 doet Jason Bylandt zijn huis aan het Bui tenhof over aan zijn zwager Johan Doedijns, een man, die vele malen schepen, vroedschap en burgemeester van Den Haag is geweest, den vader van den schilder Willem Doedijns (KI. 10, 583). ld. De voorwaartsche beweging van de rooilijn gaat door. Op 15 Augustus 1639 krijgt Leiden consent, ook de rest van het huis te brengen in de rooilijn van het groot salet (169, 167; mn en rk 213). 1640. Op 28 Maart 1640 wordt daaraan het consent toegevoegd, tusschen de glinting en den voorgevel een secreet te schieten onder de aarde (169, 211; mn en rk 214). kelijk heeft deze bij zijn vader in huis gewoond, want hij komt in het Haagsche Kohier van 1627 op het Buitenhof voor, en wel als „den advocaet Ricxsen" Jrb. 1913, 47 verkoopt op 25 Oct. 1636 het huis aan Hendrik Schrasser, Gecomitteerde ter vergadering (wij zouden zeggen lid) van de Staten-Generaal (vD 97).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 199