o 204 HET BUITENHOF 12 Juli 1635 (168, 241 vo) heet wijlen vergissing? Duidt het integendeel op den Hove Aldert Jacobsz. van Spijck (inderdaad, zie de kaart!). Hij is oud, wil aan den achterkant gaan wonen, om den voorkant te kunnen verhuren, en vraagt dus ver gunning, van den gang en de poort gebruik te maken. Op 8 Nov. 1649 krijgt hij die. Ook bij zijn rekest hoort een plattegrondje, dat de situatie duidelijk weergeeft (171, 245; mn en rk met bijl. 218). x) In een overigens onbeduidende acte van Pieter Amen plotseling van Spijck. Is dit een verwantschap met den Smid en Slotenmaker van (zie 18, 1642, in fine)? 1649. We keeren tenslotte tot de woning van Neeltje Cornelisdr., weduwe van Pieter Amen t)terug. Zij is gestorven en opgevolgd door Christoffel Meyer. Ook de schoenmaker Anthony Eewoutsz., die naast het achterste deel van haar huis zijn winkeltje gezet heeft, is dood. Diens weduwe heeft het huisje verkocht aan Harmen Sto- pendael. Deze nu beklaagt zich over de handelwijs van zijn buur man. Meyer, om te verhinderen, dat Stopendael terzijde uit de achtervensters van zijn huis, op zijn erf zal zien, heeft naast deze vensters zekere schermen of blindcokers” aangebracht. Een plagerij, die ook volgens de Heeren Rekenmeesters geen pas geeft. Ze komen, bij acte van 3 Mei 1649, aan Stopendaels klacht tegemoet .(171, 221; mn 218). NOOT bij B t/m E 1583. Nadat deze bijlage gezet was. heb ik het derde Witte Register kunnen consulteeren. De op 24 Jan. 1583 te Antwerpen door Prins Willem onderteekende acte is vooral merkwaardig, omdat daaruit blijkt, dat Nic. Doublet reeds toen als assistent aan zijn schoonvader Coenr. de Rechtere is toegewezen. Deze is bui tengewoon in aanzien. Doublet krijgt het geweldige complex van gebouwen en bijge bouwen van het vroegere Timmerhuis ook alleen toebedeeld „in aensieninge vande lang- duyrige, getrouwe diensten byden voorn. Secretaris de Rechtere den voorss. Landen, ons ende der gemeene saecke bewesen".

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 220