DE PLAATS, ZUIDZIJDE 205 BIJLAGE II DE PLAATS, ZUIDZIJDE I. (1539. De Gouden Pot) (1, 104) 1539. O. deel: Cornells Willemsz. Bosch (1, 104) 1561. Meester Barthout Lievensz. (Hb) (1581. De Nobel) (4, 57) (1581. Jan Cornelisz. Colijn) (4, 57) (1622. De Vergulde Pot) 8, 353) 1630. Gerrit Maes, juwelier (9, 97) 1630. Jr. Willem van Winteroy, overste (9, 97) 1632. Hans Bouwens van der Houve, goudsmid (9, 466) II. (1539. De Pellicaen) (1, 104) 1561. Meester Jan Pietersz., barbier (Hb) 1574. Dirck Hanneman (3, 176) 1574. Reinier Pouwelsz. (3, 176) 1581. Dirck Hanneman (4, 57) 1581. Jan Cornelisz. Colijn (4, 57) 1581. De Gulden Pelicaen (4, 57) 1622. De Vergulde Pellicaen (8, 353) 1622. Samuel Farel, boekverkooper (8, 353) 1642. Jacobmijntje la Faille, wed.e Frans van der Linden (10, 721 j» 1239) N.B. De gegevens zijn bijna uitsluitend aan den klapper op de transportregisters in het Haagsch Gemeente-Archief ontleend: het eerste referentie-cijfer verwijst naar het rangnummer van het klap- perregister, het tweede naar de genummerde aanteekening in dit register. Hb beteekent Hofboeken, uitg. Pabon. De aan belendingen ontleende gegevens zijn tusschen haakjes geplaatst. De Romeinsche cijfers verwijzen naar de perceelnummering van het kaartje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 221