DE PLAATS, ZUIDZIJDE 207 Mary Vos- en Corn. Beuckelaer, haar zoon IX. (1539. Jasper Gerritsz. de schoenmaker) (1, 42 en 52) 1561. Mr. Jan Dimmer, advocaat, bij gifte van sen (Hb) van H. Kon. M.t IXa. (vóór 1605. In Dordrecht) (6, 525 en 7, 79) (vóór 1605. Adriaen Snouck, waard) (a.v.) 1610. Weduwe van Adriaen Snouck (7, 79) 1610. Claes van der Peen (vettewarier) (7, 79) 1615. Noé Pesijn, kleermaker (7, 1077) v. Wijngaerden VIII. 1539. Segher de snyer (1,42) 1561. Evert Sanders, cleermaker (Hb) 1609. Mr. Jan van Rijswijck, als echtgenoot van Maria van Dam, en Magdalena van Dam (6, 1041) 1609. Wouter Hulshout, grossier in wijnen (6, 1041, j° 10, 2270) 1565. Jvr. Hessel Muylaerts, huisvr. Jac. (1, 975) 1578. Grietje van Neck (3, 368) 1578. Gerrit (Lourisz.) van Boeckholt, bakker (3, 368) 1596. Dirck Reiniersz., spinnewielmaker (5, 768) 1601. Jacques Persijn (6, 130) 1611. De Coninck van Vranckrijck (7, 369) 1611. Dirck Keun, cramer (7, 369) (1649. Wijnkooper Verwey) (10, 2578) VII. (1539. Jan Adriaensz. (van Persijn) (1,42) (1539. De Trappen) (1, 42) (1560. In Gorinchem) (1, 496) 1561. Mary Vossen (wed. van Persijn) (Hb) (1596. Gerrit van Sichem) (5, 768) (1601. Erfgenamen van Sichem) (6, 130) 1613. Mr. Joost van Sichem, advocaat Hof van Holland (7, 707) 1613. Andries Jansz. van Steenwijck (7, 707) 1647. De Stad van Gorcum (10, 2270) 1647. Aertgen van Ommeren, weduwe Johan van Veelen (10, 2270) 1647. Benedictus Hoffman, silverbewaerder van Bohemen (10, 2270)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 223