HET HUIS VAN ALEIDA VAN POELGEEST 211 I welke het Binnenhof met het Buitenhof verbindt. Ten slotte wist men, dat Hertog Aelbrecht wilgen had doen kappen bij het Valkhuis (men kent de ligging daarvan, westelijk d.i, richting Hoogstraat van de Gevan genpoort), „omdat miin heer van Joncfr. Aliden huze int hof zien woude”, d.i. dan hier in het Buitenhof. Genoeg om de conclusie te rechtvaardigen, dat het huis van Aleida van Poelgeest „stond op een ommuurd erf, waartoe men toegang bekwam aan het Buitenhof en hetwelk grensde aan de beek, die destijds nog van het Noordeinde” (lees de Hoogstraat) „achter de huizen van de Plaats en onder de huidige Gevangenpoort door naar den Vijver stroomde.” Ik heb in dit citaat drie stippeltjes gezet. Ze vervangen het woord „achter”. Dit woord, we zullen het zöo dadelijk zien, is teveel. Maar toen ik, op instigatie van Dr. van Gelder, Jhr. Beelaerts’ artikel las, kon ik dit nog niet weten. Wel had mij de vraag van Dr. van Gelder ietwat ont hutst. Inderdaad, ik ken het oude Buitenhof goed, d.w.z., niet dat van Hertog Aelbrecht, maar dat van de zes tiende eeuw. En nu hiér het huis van Aleida van Poel geest te localiseeren, uit den aard der zaak aan den Noordkant, het kwam mij vreemd voor, het wou er nog niet bij mij in. Ik ging dus op speurtocht uit. En nu zal ik U laten zien, hoe gemakkelijk zoo’n speurtocht soms is. Het moedigt U misschien aan, ook eens Uw voelhorens uit te steken en ook eens een klein en een voudig onderzoek in te stellen naar het een of andere hoekje van oud Den Haag. Veel bronnen had ik niet bij de hand. Maar ik keek mijn boekenkast eens na. De Hofboeken, in de uitgaaf Pabon! Het oudste daarvan reikt terug tot in het mid den van de vijftiende eeuw. Ik greep er naar. Het was al dadelijk een gelukkige greep!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 228