KRONIEK over 1939. 1 Jan. 1 1 den Hoogen 2 2 3 4 7 Inwerkingtreding van het verbeterde art. 76 van het Tramweg-reglement, waarbij be paald is, dat aan het personeel 17 vrije Zon dagen moeten worden toegekend in plaats van 8. Gedachtenisrede uitgesproken door Dr. C. Bouma, Predikant bij de Geref. Kerken van ’s-Gravenhage-Oost naar aanleiding van zijn 25-jarig ambtspubileum. 25-jarig jubileum van Dr. M. Jacobs, als Gemeente-arts. Benoemd tot President van Raad Mr. Dr. L. E. Visser. 40-jarig jubileum van T. Boekholt als klok kenmaker bij het Departement van Defensie. Overleden W. H. J. Dicke, bekend strijder voor de belangen van het Bezuidenhout- kwartier. Overleden E. F. Insinger, gep. Luitenant- Generaal, oud-Commandant van het Veld leger. Het landgoed Ockenburgh te Loosduinen is tijdelijk voor het publiek gesloten, wegens het verblijf aldaar van Duitsche Joodsche kinderen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 234