7 Jan. 218 KRONIEK OVER 1939 9 11 12 12 12 13 en twee squashbanen op Klein 14 18 18 19 20 23 Nicolaas Arie Bouw- van den Kon. Militaire J. J. de Niet, Lid van Overleden K. N. Houtman, Inspecteur der Directe Belastingen, Invoerrechten en Ac cijnsen. 7 t/m 15 Tentoonstelling „Honderd jaar fotografie” in het gebouw van het Gemeente-Archief. 70ste verjaardag van Mr. Dr. S. de Vries Czn., oud-Minister van Financiën en oud- Wethouder van Sociale Zaken. Overleden A. N. Koopman, oud-Organist der Groote Kerk. Ingebruikstelling van de nieuwe automatische verkeerslichten op het Spui. 70ste verjaardag van den gep. Luit.-Gene- raal N. Schrijver, oud-Inspecteur van den Geneeskundigen dienst der Landmacht, Overleden P. J. R. Heymans, huisarts bij het Ziekenfonds van „De Volharding”. Overleden Dr. M. M. Wolff, medicus Röntgenoloog. Opening van Zwitserland. Maaltijd in Hotel des Indes, aangeboden door den Directeur der P.T.T. aan de In ternationale P.T.T. Commissie. 85ste verjaardag van man, oud-Directeur Kapel. Benoeming van Jhr. Mr. Dr. Th. W. C. Calkoen, Vice-president van de Rechtbank in den Haag tot Raadsheer aldaar. 125-jarig bestaan van de Algemeene Lands drukkerij. 70ste verjaardag van den Gemeenteraad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 235