25 Jan. 25 28 29 De 31 1 Febr. 8 12 12 14 15 15 15 KRONIEK OVER 1939 219 de Keucheniusschool Mr. H. P. Marchant, het 3e Regiment Hu- 12 13 Gouden jubileum van aan de Prinsegracht. Gep. Luitenant-Generaal J. noemd tot Commandant van Burgerwacht. Overleden Dr. P. van van Andel be de Haagsche van Andel, gep. Officier Gezondheid le kl. N.I.L. Overleden Mr. R. H. A. M. Romme, oud- Lid van den Raad van State. Installatie der Haagsche Commissie Koninklijke roepstem”. Afscheid van Dr. G. C. Bolten van het Ziekenhuis. Ds. W. L. Welter herdenkt, dat hij 65 jaar geleden het predikambt bij de Ned. Her vormde Gemeente aanvaardde. 40-jarig jubileum van A. de Wal, Organist van de Nieuwe Kerk te Scheveningen, als muziekrecensent. 100ste verjaardag van Mevr, de Wed. M. NelckBe Rooy, Obrechtstraat 298. 70ste verjaardag van 125-jarig bestaan van zaren. Overleden J. Doets, Arts bij het Zieken fonds van ,,De Volharding”. Lezing van Ben van Eysselsteyn voor de Vereeniging „Die Haghe” over: Het tooneel in Den Haag. 70ste verjaardag van M. Varkevisser, een der oudste reeders te Scheveningen. Overleden Henri Völlmar, oud-Leeraar aan het Kon. Conservatorium voor muziek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 236