20 20 23 23 24 24 25 25 26 29 KRONIEK OVER 1939 221 de tentoonstelling ,,De Hof- 30 30 naar de de N.V. Nederland- van H. F. Boersma in 13 Maart 40-jarig bestaan van sche Aannemers Mij de Muzenstraat. Het bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor in de Charlotte de Bourbonstraat is ver plaatst naar het Anna van Saxenplein, hoek Juliana van Stolberglaan. Benoeming van Mr. G. van der Flier tot Raadsheer in den Hoogen Raad der Neder landen. Receptie in Hotel „De Witte Brug”, aanleiding van het 125-jarig bestaan van Inspectie der Artillerie. 40-jarig jubileum van A. Kouwenhoven, bak kersgezel bij de N.V. Meel- en Broodfabrie ken „De Zeeuw”. Overleden Prof. Dr. Willem Nolen, één van de grondleggers der tuberculosebestrijding. Overleden W. D. Nolting, oud-Directeur- Generaal der P.T.T. 80ste verjaardag van Johanna W. A. Naber, letterkundige. 50-jarig jubileum van J. F. Vosveld, druk ker bij de drukkerij Mouton Co. Bevestiging en intrede van Ds. J. de Jong, Predikant bij de Baptise Gemeente. 25-jarig bestaan van de afdeeling „Den Haag” van de Ned. Vereniging van Huis vrouwen. Opening van stadbloem” op Houtrust. Vaststelling van de broodprijzen, naar aan leiding van den in Den Haag ontstanen broodoorlog.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 238