KRONIEK OVER 1939 222 31 1 April 1 Ds. M. Hefting, 1 1 6 6 6 Ds. E. Klaassen, 9 16 10 13 van de oud-leer- het in Oct. 1938 van de Gymnastiek-vereeni- van den Ouden Hagenaar, 30 Maart 97ste verjaardag M. Jochems. Laatste zitting van den Hoogen Raad in het gebouw Plein 1813 no. 3. Ingebruikneming van het gebouw Plein no. 2 door den Hoogen Raad. Overdracht van wandschilderingen, vervaar digd door Christiaan de Moor in het Haag- sche Gymnasium, geschenk lingen, naar aanleiding van gevierde eeuwfeest. 45-jarig ambtsjubileum van emeritus-Herv. Predikant. 25-jarig jubileum van J. L. G. Faber, Direc teur van de 2e Ambachtsschool. Heropening van het Grand Hotel des Gale ries op het Gevers Deynootplein, na 10 jaar leeggestaan te hebben. 50-jarig bestaan van het schoenenmagazijn van P. J. Lambooy Zn., Piet Heinstr. 37. Reverend James Black D. D., voorzitter van de Synode van de Schotsche Kerk, bezoekt den Haag. 40-jarig ambtsjubileum van emeritus-Herv. Predikant. Overleden Dr. C. A, Duyvis, Arts. De juweliersfirma J. van Willigen Zonen heeft bij haar bedrijf een diamantslijperij gevoegd. Dit is de eerste diamantslijperij in Den Haag. 40-jarig bestaan ging „Emma”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 239