AAN DEN LANGE VIJVERBERG 15 's-Gravenhage door A. Ising. Het Hof van het schitterende schouwspel gadegeslagen, terwijl het publiek het van den muur van den Vijverberg af be wonderde. Den 5den Februari 1691, bij gelegenheid van de plechtige intrede van Willem de Derde, als koning van Engeland in Den Haag, werd des avonds een prachtig vuurwerk ontstoken op den met ijs bedekten vijver. In het midden stond een 10 voet hooge stellage, 80 voet in het vierkant metende. Het had den vorm van een fort of schans met vier bolwerken, dragende torens, wa penborden, den Leeuw van Holland, Herkules, een zon. pyramiden of naalden met embleme’s. Het vuurwerk begon met 25 zware moordslagen en het vuurvatten van de gekroonde letters „R.W.R.”, die in het midden boven alles uitstaken en nu 880 hellichte bollen vertoonden. Onder het vuurwerk door schoten niet minder dan drie honderd vijftig vuurpijlen op, alles begeleid door geschut en geweervuur, klokgeklank, trommen en trompetten. 1 Toen Willem de Vde op 8 Maart 1748 geboren was, werden des avonds rondom den vijver 250 flambouwen geplaatst op 3 voet afstand van elkander en in het mid den op het ijs, dat ondanks het reeds gevorderde jaar getijde nog begaan en met schaatsen bereden werd, vier partijen piktonnen pyramidegewijs opeen gestapeld. Op 13 Juni 1749 had de grootste ooit voorgekomen illu minatie van den Vijver met vuurwerk plaats ter gelegen heid van den vrede van Aken. In den Vijver was een uitgebreid gebouw opgericht. Er bestaan vele afbeel dingen van. In de Mercurius wordt vermeld, dat op 12 Juli 1752 de Stadhouder Willem de Vde en zijn zuster Prinses Carolina, toen zij nog zeer jong waren, vergezeld van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 23