223 KRONIEK OVER 1939 17 April 19 22 22 22 26 29 1 Mei 1 25 25 De nieuwe Japansche Gezant, de Heer Ishii biedt zijn geloofsbrief aan ten Paleize in het Noordeinde. 25-jarig ambtsjubileum van Ds. G. B. Wes tenburg, Predikant bij de Hervormde Ge meente. Tentoonstelling in den Haagschen Kunst kring, Houtstraat 7, van ontwerpen voor een nieuwen spits op den toren van de St. Jacobs- kerk. 50-jarig jubileum van J. van Hulsentop, in dienst bij de reederij J. den Duik Wz., te Scheveningen. Overleden M. Zanen, Directeur van de N.V. Mij. tot exploitatie van onroerende goederen „Laan van Meerdervoort”. 50-jarig bestaan van den Bond „Westland”. 40-jarig jubileum van G. Heinhuis, werk zaam aan het Departement van Justitie. Overleden de Vice-Admiraal C. C. Kayser, tijdens een onderhoud met Minister Welter op het Dept, van Koloniën. Aanbieding van een door Toon Kelder ge schilderd portret van Dr. Jan Kalf, naar aan leiding van zijn aftreden als Directeur van het Rijksbureau voor Monumentenzorg. Vestiging van de afd Bevolking der Ge- meente-Secretarie enz. in het voormalige schoolgebouw Goudenregenstraat 36. 80-jarig bestaan van de firma Polak van Deventer, in heerenmodeartikelen Spuistraat 50 en Korte Poten 11.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 240