KRONIEK OVER 1939 224 1 Mei 1 4 6 9 9-14 10 10 11 14 15 15 15 6 6 en Wetenschappen Onderwijs. de Christinastichting. de Koninklijke Ver- Prof. Dr. J. R. Slote- Onderwijs, Benoeming van M. L. W. Schoch tot Jeugd- predikant bij de Duinoord Kerk in de plaats van Ds. F. Oberman. Overleden G. F. Tydeman, Vice-Admiraal b.d. Overleden P. Visser, Administrateur, chef der afdeeling Kunsten van het Dept, van 50-jarig bestaan van 40-jarig bestaan van eeniging „Oost en West”. 70ste verjaardag van maker de Bruine, Minister van Kunsten en Wetenschappen. Officieele overdracht van het nieuwe ge bouw van den Hoogen Raad. Congres Intern. Superphosphate Manufac turers Ass. 100-jarig bestaan van de firma J. C. de Kok, handel in zuivelproducten, Westeinde 17. 75ste verjaardag van Mr. J. Schokking, Lid van den Raad van State. Opening van den nieuwen vleugel van het Gemeente-Ziekenhuis aan den Zuidwal. Intrede van Pastoor Roeseling in de Oud- Katholieke Kerk in de Juffrouw Idastraat vacature-Heyligers 50-jarig bestaan van de firma H. H. Klaas- sen, kantoorboekhandel in de Prinsestraat. Opening van de feestweek ter gelegenheid van het één-jarig bestaan van de Markt aan de Herman Costerstraat. 50-jarig jubileum van A. van Velzen, Portier- concierge bij het Koninklijk Staldepartement.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 241