15 Mei 15-16 17 17 19 19 20 21 21 23 225 KRONIEK OVER 1939 Th. A. Verdenius, Rector aan het Stok- van der Wijk. Paasschen, oud-Direc- van de Kon. Vereeniging van B. W„ dat op de Ge meentesecretarie ter inzage liggen de ontwer pen der uitbreidingsplannen (plan Ocken- burgh, Mae- en Escamppolder en plan Ma- riahoeve bij Marlot) ontworpen door archi tect W. Dudok. 40-jarig jubileum van H. G. Daamen, in dienst bij G. H. Bührmann’s papiergroot handel afd. H. F. de Charro en Zonen N.V. Internationaal Spoorwegen-Congres in het Kurhaus te Scheveningen. Eerste steenlegging voor het nieuwe gebouw der K.L.M. aan den Raamweg door Pia Plesman. 50-jarig bestaan „Oranjebond”. In de plaats van van het Gemeentelijk Lyceum roosplein, is benoemd Dr. W. Overleden F. J. van teur van de Avondpost. Herdenking in het Vredespaleis van de le Vredes-Conferentie in 1899. le Opera opvoering voor de leden van de nieuwe onderneming „de stichting Haagsch Operafonds” in het gebouw voor K. W. Huldiging in Pulchri Studio van D. J. J. Hallo, Directeur van de 2e Gemeente H.B.S. aan de Valeriusstraat, naar aanleiding van de opheffing der school. Lezing voor de Vereeniging „De Haghe” door Dr. H. E. van Gelder over: Het genie Thijs Maris. 23-19 Mei Bekendmaking

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 242