KRONIEK OVER 1939 226 24 Mei 24 25 26 26 27 de Haagsche Hervorm- 28 29 31 31 1 Juni 2 en kransleg- Land- en Zee- 70-jarig bestaan van de Louisa Stichting gevestigd aan het Alexanderveld. 25-jarig ambtsjubileum van Ds. P. Nomes, Predikant bij de Geref. Kerk van ’s-Graven- hage-West. 40-jarig jubileum van A. van Otterloo als soufleur van het Residentie Tooneel. Flat-familiefeest bij gelegenheid van het 12J/2-jarig bestaan van het flat „Zorgvliet”. 70ste verjaardag van J. B. Kerling, fir mant van Van Stockum’s antiquariaat te ’s-Gravenhage. Aanbrenging van een borstrelief van den overleden Generaal Snijders in ging bij het Monument voor macht te Scheveningen, 25-jarig bestaan van de Stadszending. Afscheid van Ds. F. Oberman, Hulpjeugd- predikant bij de Duinoord Kerk in verband met zijn benoeming tot Predikant bij de In dische Kerk te Medan. 12y2-jarig bestaan van het Melkcontróle- bureau Den Haag en feestelijke opening van het nieuwe laboratorium Laan van Meerder - voort 472. De nieuwe Spaansche Gezant Vidal Y Saura biedt ten paleize zijn geloofsbrieven aan. Opening van het tijdelijk bij-post-, telegraaf- en telefoonkantoor Scheveningen-Kurhaus. Plaatsing van de eerste briefkaarten-auto- maat bij het Hoofdpostkantoor en eenige bij kantoren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 243