KRONIEK OVER 1939 227 6 7 8 8 10 12-22 20 20 13 14 19 3 Juni 5 der Haagen, en We- van On- Overleden Dr. A, C. Wittenrood, Arts. 40-jarig jubileum van D. Blok, Opperleider der afdeeling Leerling-Zetterij bij het Staats bedrijf der Algemeene Landsdrukkerij. Bij mooi weer zal lijn S. van de H.T.M- voortaan rijden tusschen Bronovolaan en Gevers Deynootstraat. Door den Minister van Economische Zaken wordt in het gebouw van het Departement van Econ. Zaken een thee aangeboden aan de deelnemers van het Interne tionaal Con gres voor reisbureaux. De nieuwe Peruaansche Gezant, Dr. Alberto Ulloa, biedt ten paleize zijn geloofsbrieven aan. Overleden Dr. C. S. Jolmers, Hoofd der Nutsschool aan de Willem Lodewijklaan. Overleden te Carambehy G. P. Bon, die on geveer 30 jaren parlementair redacteur van de Residentiebode is geweest. Internationaal Verlichtingscongres in het Kurhaus te Scheveningen. Overleden Dr. H. Mulder, Arts. Overleden Dr. M. J. de Wilde, Arts. Studieconferentie van het Nederl. Comité der internationale Vredescampagne in Hotel Zeerust te Scheveningen. Benoeming van Mr. J. K. van tot chef van de afdeeling Kunsten tenschappen aan het departement derwijs K. W. 70ste verjaardag van A. v. d. Toorn Jzn., een der oudste Scheveningsche reeders.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 244