228 22 Juni 23 24 26 26 26 27 27 28 29 30 30 30 de leden der Vereeniging „Die Delft, Schiedam en Maassluis, het nieuwe gebouw voor het Verbond in de van van de leden der Vereeniging „Die naar het Hoogheemraadschap Delf- van Maurits Wagenvoort, van Dr. H. Colijn, Minis- den Boekhandel van Cleef aan het Spui. 70ste verjaardag ter-President. Excursie van Haghe” naar Opening van Nationaal Jongeren Speykstraat 2. Uitspraak van het faillissement van de N.V. Restaurant-maatschappij Lange Vijverberg 12 (Anjema). De eerste paal voor het viaduct aan de We- teringkade wordt in den grond gestoken. Benoeming van Dr. Ph. I. Idenburg tot Di recteur van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De nieuwe Gezant van Letland, de heer Edgars Kreewinsch, heeft zijn opwachting gemaakt bij den Minister van Buitenlandsche Zaken. 80ste verjaardag letterkundige. Excursie Haghe” land. 50-jarig jubileum van Dr. C. H. Felix en Dr. G. J. Prins als arts. Afscheid van P. Laban als Raadsadviseur bij het Departement van O. K. en W. 40-jarig jubileum van Dr. A. L. J. C. van Hasselt, Tandarts. 200-jarig bestaan van de Gebroeders van KRONIEK OVER 1939

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 245