12 Juli KRONIEK OVER 1939 231 12-15 13-15 14 14 14 14 15 15 15 18 19 24 26 26 van 30 nieuwe bussen van Generale Evangeline Booth neemt afscheid, in verband met haar aftreden als Comman dante van het Leger des Heils in het Gebouw van K. W. Internationaal Congres van de Vereeniging voor Financieel en Fiscaal recht. Internationaal Congres voor Belastingweten- schap in het Kurhaus te Scheveningen. Officieele openstelling van de nieuwe brug bij den Dierentuin. Vestiging van de door de Vereeniging Dr. Schroeder van der Kolk opgerichte werkin richting voor zwakzinnigen in de Roggeveen straat No. 2. Ingebruikneming de H.T.M. Afscheid van Th. A. Verdenius, als Rector van het Gemeente-Lyceum Stokroosplein. Opening voor het verkeer van den verbree- den en geasfalteerden Raamweg. Opening van het nieuwe ziekenhruis van de „Volharding” aan den Gedempte Burgwal. 40-jarig bestaan van den Ned. Lawn Ten nis Bond, die bij die gelegenheid het prae- dicaat „Koninklijke” ontvangt. Overleden C. A. Abbing, oud-Hoofd der indirecte belastingen en oud-President van de Witte. Thomas Mann en Mevr. Mann bezoeken de Residentie. Het nieuwe Ministerie voor het eerst bijeen. Einde van den broodoorlog. Afscheid van Mr. W. Kok, Directeur van de School tot opleiding van winkelpersoneel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 248