232 KRONIEK OVER 1939 15 16 16 18 19 22 23 27 28 28 28 Juli 3 Aug. 9 9 15 van de firma S. Wijnman, en delicatessen Noord- Overleden M. Varkevisser, oud-reeder. Opening van de Oranjekliniek. Op Zorgvliet zijn boomvalken ontdekt. Overleden Dr. H. Verploegh, arts. 50-jarig jubileum van H. J. Batenburg, in dienst bij Mulders meubelzaak. 40-jarig jubileum van Prof. P. G. Groenen als Priester. Opening van de Matthijs Maris-tentoonstel- ling in het Gemeentemuseum ter herdenking van zijn geboorte op 17 Aug. 1839. Prins Adelbert von Preussen, derde zoon van den gewezen Keizer van Duitschland vertoeft met vrouw en dochter te Schevenin- gen onder den naam van Graaf en Gravin Lingen. 100ste verjaardag van Mej. M. J. Kruyt, Edisonstraat 44. Verplaatsing van het Italiaansche restaurant Umbria” van den Nieuwen Uitleg naar Lange Houtstraat 1. 80ste verjaardag van J. H. T. Graaf Du Monceau, gep. Luit..Generaal, Opper Cere moniemeester en Grootmeester van H.M. de Koningin. 40-jarig bestaan zaak in vruchten einde 40. Het nieuwe Kabinet ten val gebracht (5e kabinet Colijn). De Regeering kondigt de Algemeene Mo bilisatie af. De Koningin spreekt haar volk toe door de radio.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 249