GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 16 Das Schuylenburch’sche Haus im Haag. hun Hof in een lief jacht een excursie maakten. Bij de meerderjarigheid van bovengenoemden Prins op 8 Maart 1766 was er wederom een algemeene illuminatie en werd de Vijver in de rondte verlicht met 430 flambouwen en 150 pikkransen. 19 October 1790 werd ter gelegenheid van het huwe lijk van Prinses Louise met den Erfprins van Brunswijk- Wolffenbuttel de Vijver van landswege verlicht op een nieuwe wijze, die echter minder goed voldeed. Men had nl. den Vijver omringd met zes honderd flambouwen van was, die veel walm verspreidden en die bovendien grof gestolen werden. Toen in 1795 de Vrijheidswind uit Frankrijk overwoei en Fransche troepen in Holland kwamen, voorafgegaan door een vriendschappelijk bezoek van Generaal Moreau, was er feest in Den Haag. De Vrijheidsboom werd op het Buitenhof geplant en op den 17den Juni was er een groot vuurwerk met illuminatie. Op het eiland in den Vijver verhief zich een 40 voet hooge lichttempel met 8 zuilen. Daarboven zweefde een in wolken gehulde grijsaard, die in zijn linkerhand een aan een gouden keten gehangen hart vasthield en met zijn andere hand wees op het opschrift van een wetboek, dat luidde: „Het recht des menschen”. i) Thans schrijven wij Juni 1944 en richten nogmaals met de bewoners van den Vijverberg onzen blik naar het nog steeds bestaande eilandje in den Vijver en zien daar in onze gedachten wederom een lichttempel en daarboven zwevende een in wolken gehulden grijsaard, Prins Willem van Oranje. In zijn linkerhand houdt hij een drievoudig snoer en met de andere hand wijst hij naar boven en herhaalt de woorden: „ik heb een verbond

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 24