233 KRONIEK OVER 1939 29 Aug. 29 29 de Ma- 29 29 30 30 30 31 het Internationale Instituut den 1 Sept. 1 In de nieuwe trouwzaal aan de Goudenre- genstraat zijn in den nacht van 28 op 29 Augustus 10 bruidsparen in het huwelijk ver bonden, naar aanleiding van de Algemeene Mobilisatie. Hoewel alle Rijks Musea gesloten zijn blijft het Gemeentemuseum geopend. De officieele viering van den verjaardag van H.M. de Koningin is afgelast wegens den internationalen toestand. Gerequireerde paarden worden naar liebaan gebracht. Benoeming van Prins Bernhard tot Adju dant in buitengewonen dienst van H.M. de Koningin. Een groot aantalPoolsche Noordzee visschers is de haven te Scheveningen binnengeloopen. „Wilde” bussen in dienst gesteld van de Spoorwegen tot het vervoeren van het pu bliek, daar de treinenloop geschorst is. Schuilloopgraven en schuilkelders worden op verschillende plaatsen der stad aange legd. Oprichting van een stichting Haagsch Blok- brandweerfonds door de afdeeling 's Gra- venhage der Nederl. vereeniging voor Lucht bescherming. 31 A.-2 St. Conferentie van voor industrieele betrekkingen te Scheve ningen. Opening van de gerestaureerde zaal van Kon. Schouwburg. De Burgemeester kondigt den Staat van Oorlog aan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 250