5 5 het bouwen van open- Chr. Militair Tehuis te 6 het Mauritshuis in verband 6 7 8 10 den 10 11 12 11 11 4-8 Sept. Uitreiking van Rijksdistributiekaarten in ver schillende scholen. Instelling van een Rijksbureau Zeescheep vaart, gevestigd Rijnstraat 2. Groote hoeveelheden hout worden in de ha vens aangevoerd voor bare schuilkelders. Opening van een Loosduinen. Ontruiming van met den Europeeschen oorlog. 40-jarig bestaan van de firma A. M. de Canter en Co.; P. Weidmann, die 40 jaar geleden als slagersleerling bij deze firma in van Oranje dienst trad, krijgt de Huisorde in brons. Overleden G. P. Bakker, honorair-Consul van België. Eerste doopdienst gehouden door de afdee- ling ’s-Gravenhage van den Nederl. Prote stanten bond. Ook avonddiensten zullen ge organiseerd worden. Overleden D. A. J. Kessler, oud-Lid van Gemeenteraad. De 500.000ste Hagenaar geboren. Opheffing van het bureau tot het verlengen van paspoorten in het daarvoor aangewezen lokaal van het stadhuis aan de Groenmarkt. Oprichting van een Militair Tehuis in het westelijk deel van de stad. 50-jarig jubileum van W. J. C. Rijntjes in dienst bij de meubelfabriek A. J. Mesker, thans gevestigd Parkstraat 10. 235 KRONIEK OVER 1939

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 252