13 Sept. 14 16 16 16 16 16 17 236 KRONIEK OVER 1939 I 15 15 de riviervischmarkt bij de de Groote Markt bij de Overleden Dr. J. de Groot Sr., vroeger o.a. werkzaam aan de Algemeene Haagsche poli kliniek. Verplaatsing van Groote Kerk naar Schoolstraat. Het eindpunt van Buslijn L verplaatst van Gevers Deynootplein naar het Harstenhoek- plein. 40-jarig jubileum van H. van Nieuwkerke werkzaam bij den boekhandel G. Vormer aan de Prinsessegracht. Opening van een Militair Tehuis aan de Iris straat no. 60, niet alleen voor verpoozing, maar ook voor studiegelegenheid. Voor de uitbreiding van de Breitnerkliniek is huis no. 1 van de Bachmanstraat aange kocht en ingericht. Aankomst van „gestrande” Nederlanders uit Zwitserland in den Haag. 70ste verjaardag van den Vice-Admiraal J. H. O. Graaf van den Bosch, Lid van het Hoog Militair Gerechtshof. Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine her denkt den dag, waarop hij 45 jaar geleden het predikambt in de Ned. Herv. Gemeente aanvaardde. Door een Nederlandsche dame wonende in het buitenland is aan Dr. Colijn 50.000 geschonken voor defensiebelangen. Het geld zal besteed worden voor een batterij lucht afweergeschut in de binnenstad van Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 253