18 Sept. 19 20 20 22 25 de Wed. K. van 25 26 26 28 KRONIEK OVER 1939 237 en portefeuilles in de het Algemeen Rijks- archief zijn opgeborgen is de normale dienst weder hervat. De eerste mijn is aangespoeld, ter hoogte van de Wieringschestraat te Scheveningen. Verbod van het particulier personenauto vervoer op Zon- en feestdagen, naar aanlei ding van het te beperken benzinegebruik. Het Kerkgebouw van de Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente zal alle werkdagen opengesteld worden, terwijl een wijdings- dienst van 20 minuten zal gehouden worden. Opening der Staten Generaal door H.M. de Koningin, voor het eerst in tegenwoordig heid van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Voor de eerste maal heeft de Koningin toe stemming verleend in de Ridderzaal bij het uitspreken van de Troonrede een reportage te maken. Op de begrooting van Financiën is een eer ste termijn van 200.000 uitgetrokken voor den bouw van een representatief gebouw op het landgoed „Sorghvliet”. Versiering van de Haagsche stations naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Nederlandsche Spoorwegen. 50-jarig bestaan van de Inrichting voor min vermogende ooglijders. Openstelling van de bij-P.T.T. kantoren in de Fahrenheitstraat, Wittebrug, Magazijn de Bijenkorf en andere. 100ste verjaardag van Eykvan Leeuwen. Nadat 60.000 deelen keldergewelven van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 254