5 5 7 238 KRONIEK OVER 1939 28 Sept. 2 Oct. 3 de 3 4 4 4 7 Opening van het Protestantsch Militair Te huis in de Koningin Mariestraat 12. Onthulling van portretten van Prinses Juliana en Prins Bernhard, geschilderd door Willy Sluiter, in de Witte Sociëteit. Inwijding van de Radioinstallatie voor Zusters van het Gemeente Ziekenhuis. Ontspanningsavond voor militairen in de Prins Mauritsschool in de Resedastraat. Aanvang van de wekelijksche bijeenkomsten voor militairen in de Remonstrantsche Kerk aan de Laan. Eerste vertooning van Brusse’s „Boefje” als film in het City Theater, bijgewoond door Annie van Ees, vertolkster van de titelrol. Ten Raadhuize is voor de eerste maal wol en patroon te verkrijgen tegen 50 cent de knot ter vervaardiging van polsmoffen voor ge- mobiliseerden, uitgaande van het Comité „Breit allen mee”. Installatie van het Algemeen Steun Comité 1939 op het Departement van Binnenland- sche Zaken in tegenwoordigheid van Prinses Juliana. Het kortelings .opgerichte Harmonie Orkest „Prins Bernhard” van het Regiment Jagers verleent zijn medewerking op den ontspan ningsavond in de manschappencantine te Waalsdorp. Verplaatsing van het kantoor voor het aan vragen van kostelooze rijwielmerken van van Dijckstraat 56 A naar Bezuidenhout 15. In gebruikneming door het Vorstelijk Huis van rijtuigen ter besparing van benzine.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 255