7 7 10 7 7 239 KRONIEK OVER 1939 7 Oct. 10 10 11 12 8 8 9 Roggen, oud- van De- eikels worden door de jeugd verkocht voor 1*^ en 'ty'i veevoeder. Verzoek van de Haagsche Federatie van Personeel in Openbaren Dienst aan den Raad om de loonen en salarissen te verhoogen met 20 pet. 20-jarig bestaan van de K.L.M. De Gezant van Columbia te Warschau Jaime Jaramillo Arango heeft zich in de Residentie gevestigd. 70ste verjaardag van Ir. E. van Konijnen burg, oud-Hoofdingenieur-Directeur van den Rijskwaterstaat. Overleden J. F. Graadt van Administrateur bij het Departement fensie. Overleden Notaris J. B. Boucher. Overleden Dr. R. A. Reddingius, oogarts. Opening van een Joodsch Militair Tehuis te Scheveningen, Brugschestraat 12. Het Comité voor de luchtverdediging biedt Burgemeester De Monchy een cheque van ƒ315.000 aan voor 20 kanonnen ter verde diging van de Residentie tegen luchtaanval len, geschenk van tienduizenden burgers van den Haag. Opening van een Joodsch Militair Tehuis in de Wagenstraat 67a. Gouden kloosterjubileum van Pater F. v. d. Vugt O.F.M. gevierd in de St. Paschaliskerk aan den Wassenaarscheweg. De pomp op de Groote Markt, welke 50jaar bestaat, wordt gerestaureerd. Kastanjes en verzameld en per kilo voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 256