240 KRONIEK OVER 1939 12 Oct. 13 14 14 16 16 16 het Hoog Militair Ge- 17 18 19 22 23 Prof. Ir. G. A. Brender a van het Gemeentelijk De Doopsgezinde emeritus-predikant C. Wuite viert zijn 40-jarig ambtsjubileum. 70ste verjaardag van Dr. A. Tuckermann, Arts. Officieele opening van het nieuwe school gebouw van de Schoolvereeniging „Instituut Wolters” op den hoek van de Utenbroeke- straat en de van Nijenrodestraat. H.M. ontvangt den Hongaarschen Gezant A. de Magyary in afscheidsgehoor. Opening van een bijpost-, telegraaf- en tele foonkantoor, genaamd ’s-Gravenhage-Oost, in de Laan van N. O. Indië. Oprichting van de Stichting Lubema,, Nassau Ouwerkerkstraat 3, die onder leiding en con trole van de Ned. Vereeniging voor Lucht- scherming, het distributievraagstuk in zake luchtbeschermingsmaterialen ter hand zal nemen. Benoeming van Brandis tot Directeur Gasbedrijf. 125-jarig bestaan van rechtshof. Verduisteringsproef .in .de .Schilders- en Transvaalbuurt. Overleden W. M. Schuier, eigenaar der mo demagazijnen Schuier Co, Lange Voor hout 100. 25-jarig artsjubileum van Dr. A. K. W. Arntzenius. 70ste verjaardag van „Koos” Speenhoff.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 257