KRONIEK OVER 1939 241 24 Oct. 25 26 26 27 31 31 1 Nov. 1 1 3 3 Hongarije Finland, ten Benoeming van L. C. Nemry, Belgisch Ge zant te Kopenhagen, tot Gezant in Den Haag als opvolger van Baron I. Herry. 80ste verjaardag van Hélène Swarth, dich teres. Het Bestuur voor Militaire Tehuizen onder voorzitterschap van Gen. Maj. Oudendijk heeft beslag gelegd op het gebouw in de Prinsestraat waarin vroeger de Gemeente Apotheek gevestigd was. 70ste verjaardag van V. de Groot, oud- Directeur der Gem.-Reiniging. Luchtalarm-oefening in de Bijenkorf. Er zijn schuilkelders waar plaats is voor 1650 per sonen. Opening van het nieuwe Wijkgebouw der Loosduinsche Wijk- en Ziekenverpleging. Vertrek van den Noorschen Gezant, den Heer Raeder. Oprichting van een Vereeniging voor mo derne natuurgeneeswijze en physische the rapie. 40-jarig jubileum van Mr. E. Polis, mede- Directeur van de Mij. „Zeebad Scheve- ningen”. Aankomst van den nieuwen Noorschen Ge zant S. Bentzon. Aankomst van N. Dianu, Roemeensch Ge zant en M‘. Hansen, Deensch Gezant. Aanbieding van geloofsbrieven van Dr. Bela Szent-Istvany, Gezant van Hongarije en Hugo Valvanne, Gezant van Paleize in het Noordeinde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 258