I 242 KRONIEK OVER 1939 4 Nov. 4 4 8 9 11 13 il 13 14 10 11 het en 40-jarig bestaan ging „Rjucht en 75ste verjaardag Architect, bouwer In de Groote Kerk worden maatregelen ge nomen tegen oorlogsgevaar. Het Keizer Karelraam en het Stalpert van der Wielen- raam zijn verwijderd. Bordjes zijn bij het orgel opgehangen waarop in de Fransche, Engelsche en Duitsche taal gevraagd wordt de instrumenten niet te beschadigen. Viering van het 50-jarig bestaan van Ned. Genootschap voor heilgymnastiek massage in Pulchri Studio. van de Friesche Vereeni- Sljucht”. van M. J. v. d. Schilden, van het Palace Hotel, den Strandboulevard en het Circus. Opening van een eigen Groepshuis van de Lawley-Groep (Welpen en Verkenners) en de Kate Lee-Groep (Zonnestralen en Pad- vindsters) verbonden aan het Corps Den Haag II van het Leger des Heils in het per ceel Paulus Potterstraat 313. Extra bewaking van openbare gebouwen. Overleden Ds. A. B. te Winkel, Ned. Herv. Predikant. Opening van de prentententoonstelling ge wijd aan de Haagsche straten in de oude binnenstad voorheen en thans in het Ge meente Archief, Rijswijkscheplein 38. Inwijding van de nieuwe bidkapel met kruis- groep op het St. Barbarakerkhof aan de Binckhorstlaan. Overleden Franz Ziegler, Hoffotograaf. 25-jarig artsjubileum van Dr. Th. van Schelven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 259