KRONIEK OVER 1939 244 6 Dec. 6 7 7 7 8 de Middelbare Tech- 16 16 19 20 20 J De Nieuwe Gezant van Denemarken en Ijs land Knud Aage Monrad-Hansen biedt zijn geloofsbrief aan ten Paleize in het Noord- einde. 50-jarig jubileum van Dr. H. Maasland als arts. Na opheffing van het bekende Cafè-Restau- rant „Zomerzorg” aan den Bezuidenhout- schen weg zal in dit pand een afdeeling van Crisiszaken van het Ministerie van Econo mische Zaken worden gevestigd. Verwelkoming van den nieuwen Comman dant van het Leger des Heils Alfred J. Ben- well in het gebouw Prinsegracht 57. Beëediging van Jhr. Mr. Dr. L. H. R. C. van Asch van Wijck als Advocaat-Generaal bij het Haagsche Gerechtshof. 50-jarig jubileum van den Kon. Ned. Voet balbond. 25-jarig bestaan van nische School voor de Bouwkunde. Overleden te Hoenderlo Mevrouw H. E. L. KröllerMüller. Heropening na afbraak en herbouw van het Café Het Gouden Hoofd aan de Groen markt. Lezing van Dr. H. E. van Gelder en Dr. F. W. van Thienen voor de leden van de Ver- eeniging „Die Haghe” naar aanleiding van de tentoonstelling Drinkgerei uit vele eeuwen in het Gemeentemuseum. Op 38 verschillende punten zijn proeven ge nomen met sirenengeloei.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 261