KRONIEK OVER 1939 245 23 Dec. den H. de Vries, brood- 27 30 24 25 26 van de Giessen, Notaris. Huldiging van Bloemen-Bertha door de Haag- sche Studenten Vereeniging in den Haag- schen Kunstkring. Overleden W. H. Overleden Dr. G. A. de Geus, Arts. Sluiting van het Café Duindal aan Waalsdorperweg. 40-jarig jubileum van bezorger der N.V. Hus. Ds. S. van Dorp, Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente, wien om gezondheidsrede nen eervol ontslag is verleend, neemt schrif telijk afscheid van de Gemeente.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 262