KRONIEKEN OVER 1940-1944 1940 1 Jan. 1 1 1 5 5 6 9 van de eerste Gemeen- J. Boezer, Directeur van de Arbeidsbeurs wegens het bereiken van den leeftijdsgrens eervol ontslagen. Hij blijft echter nog vier maanden in tijdelijken dienst. Ir. G. J. Th. Bakker, Directeur van het G.E.B. verlaat met eervol ontslag den Ge- meente-dienst om Directeur-Generaal te worden. Afscheid van Dr. Josephus Jitta, als Voor zitter van den Gezondheidsraad. 25—Jarig jubileum van L. Taal, afslager van den Scheveningschen vischafslag. Beëediging en installatie van den Vice-Ad- miraal A. Vos, als Lid van het Hoog Militair Gerechtshof, als opvolger van J. H. O. Graaf van den Bosch. Oprichting van „Het Nederlandsch Orkest ’s-Gravenhage” Dirigent Nico Verhoeff. Overleden F. K. J. Heringa, Oud-Raadad- viseur van het Departement van Econo mische Zaken. 75-Jarig bestaan telijke H.B.S.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 263