11 Jan. 15 1 1 15 27 KRONIEKEN OVER 1940-1944 247 16 19 1 4 4 5 13 1 Febr. Holthe tot van het Ge- Overleden Dr. Th. Terburch Jr., oud- Hoofdinspecteur van de volksgezondheid. Overleden Dop Bles, dichter. Opening van het nieuwe gebouw van de Alg. Afd. Ziekenfonds van de Ned. Mij. der Geneeskunde aan de Elandstraat hoek Toussaintkade. 25-Jarig jubileum van Mr. H. J. Kist, Grif fier van den Hoogen Raad der Nederlan den. 40-jarig jubileum van W. de Wal, Journa list, Redacteur van het Handelsblad. Overleden Jhr. Mr. R. O. van Echten, oud-Vice-President rechtshof. Overleden de oude Hagenaar, M. Jochems. 40-jarig jubileum A. Smit, kassier bij de Rotterdamsche Bank. Dr. H. Schokking, Predikant der Ned. Herv. Gemeente, wordt emeritus. De nieuwe Gezant van Venezuela biedt ten Paleize Noordeinde zijn geloofsbrief aan. Oprichting van een Museum voor de ge schiedenis van Nederland en den Neder- landschen stam in het nieuwe tehuis van het Algemeen Nederlandsch Verbond, aan de Surinamestraat. 75-jarig bestaan van het Diakonessenhuis „Bronovo”. Overleden Generaal J. Scheltema (de Blin- den-Generaal) Benoeming van Ir. M. S. H. Trooster, tot Directeur van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 264