5 Febr. KRONIEKEN OVER 1940-1944 248 7 I 8 9 10 14 16 19 20 21 1 2 1 van Dr. L. E. Visser, Pre den Hoogen Raad der Neder- van Dr. P. C. Bontens, Afscheid van Dr. B. J. Bynen, als gynaeco loog van het Gemeente Ziekenhuis. Begin van de behandeling van het geschil betreffende de N.V. Radio-Orient in het Vredespaleis. Bijeenkomst der Economische Commissie van den Volkenbond in het Vredespaleis. Dr. Colijn benoemd tot voorzitter. Overleden Mr. W. L. A. Collard, Raads heer in het Gerechtshof. Officieele opening van de Gemeente-Apo- theek in haar nieuwe gebouw, Zuidwal 60, behoorende tot het Ziekenhuis-complex. Intrede van Ds. J. Schoneveld, Hervormd- Predikant, in de Groote Kerk. Overleden F. Tymstra, oud-Directeur van de Eerste Handelsschool. Benoeming van G. J. Bakker, tot Directeur van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs, in plaats van Boezer. 70ste verjaardag dichter. Overleden Ds. G. Wuite Jzn., Predikant van de Doopsgezinde Gemeente. 1 Maart Invoering van vrije zitplaatsen in alle Geref. Kerken ’s-Gravenhage-West. Benoeming van Dr. Ir. L. R. Wentholt tot Dir.-Generaal bij den Rijkswaterstaat, als opvolger van Ir. J. P. van Vlissingen. Dr. B. P. B. Plantenga, kinderarts, legt zijn praktijk neer. 25-jarig jubileum sident van landen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 265