1 7 Mr. S. R. de Mon- 9 Mr. Dr. F. Kranen- 10 11 13 den Bosch, 13 14 15 19 22 KRONIEKEN OVER 1940-1944 249 het Internationale Comité 1 Maart Herdenking van het vijftigjarig bestaan van de arbeidsinspectie in de Ridderzaal. 60-jarig bestaan van de Chr. Socialistische Vereeniging „Onze Hulp is in den Naam des Heeren”. Aankomst van den nieuwen gezant van de Dominicaansche republiek Max Henrinuez Urena. 60ste verjaardag van chy, burgemeester. 70ste verjaardag van burg. Raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden. Opening van de Haagsche Kantoormachine- Vakschool, gelegen aan de Boerhavestraat No. 18. Overleden Jhr. J. Th. Alting von Geusau, Generaal-majoor der Artillerie. Overleden J. H. O. Graaf van gep. Vice-admiraal. Opening van het nieuwe gebouw van het Dames Leesmuseum, Lange Vijverberg 15. 50-jarig jubileum van A. C. Th. W. van der Kroft, Opzichter bij de N.V. Heinekens glazenwasscherij en schoonmaakbedrijf. 40-jarig jubileum van J. Zonneveld, bode bij de afdeeling Onderwijs der Gemeente secretarie. Vertrek van Khalil Bey, Egyptische Zaak gelastigde, wegens zijn benoeming tot Ge zant in Japan. 28-29 Mrt. Bijeenkomst van voor Economische Vrede.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 266