KRONIEKEN OVER 1940-1944 251 17 April 22 Ds. K. 24 Dreesman. 30 30 30 1 Mei 1 6 25 30 1 4 25-jarig bestaan van „Nederlandsch Fabri kaat” herdacht in het gebouw Excelsior. Vestiging van de eerste Nederlandsche Ho- moeopatische Apotheek Firma C. Th. Voor hoeve Co in perceel Frederik Hendrik- laan 85. Intrede van Ds. K. van de Pol, Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente. Korte felle brand bij Vroom en Défilé voor Luit.-Generaal H. N. A. Swart, als de hoogst onderscheidene in de Willems orde, op de van Alkemadelaan. Rijtoer van het Prinselijk paar met de beide prinsesjes door Den Haag. Ter gelegenheid van den verjaardag van Prinses Juliana hebben de militairen van Den Haag zich naar de Willemskerk be geven. Hiermede is een typisch gebruik in eere hersteld. Huldigingsbijeenkomst in Hotel de Witte- brug ter viering van het 125-jarig bestaan der Militaire Willemsorde. Afscheid van Dr. J. Alingh Prins, als voor zitter van den Octrooiraad en installatie van Mr. J. W. Dijckmeester als zijn opvolger. Afscheid van Charles van Isterdael van het Residentie-orkest. Lijn 2 wordt verlengd tot de Buizerdlaan. Onthulling van een grafsteen voor wijlen Ds. A. B. te Winkel, Herv. Predikant. De Raad besluit met 26 tegen 15 stemmen om voor den bouw van het eerste gedeelte van het nieuwe stadhuis 2.800.000 beschik baar te stellen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 268